Firmafest

En firmafest kan se ut på många olika sätt. För att det ska bli riktigt lyckat kan det dock vara bra om man på förhand bestämmer aktiviteter. Först och främst bör man samla in en intresseanmälan med några eventuella datum då firmafesten kan äga rum. Se till att vara ute med intresseanmälan i god tid så att alla som vill vara med på firmafesten verkligen får chansen. När väl alla intresseanmälningarna kommit in, kan man utse en mindre grupp som får i uppgift att arrangera firmafesten. Denna grupp bör nu titta närmare på om det finns någon lämplig lokal. Vilken typ av lokal det ska vara skiljer sig naturligtvis år beroende på vad man tänkt att göra på firmafesten.

Vidare bör man, och man inte ombesörjer med mat och dryck själv, höra av sig till en cateringfirma. Se till att höra efter om det finns några personer som har speciella krav vad det gäller maten. Kanske finns det några som har allergier eller är vegetarianer. Om man vill ha någon typ av underhållning, exempelvis livemusik, så är det i detta skede läge att försöka boka in någon artist. Hör också efter med dem som ni hyr lokal av, ifall det finns tekniska förutsättningar att rigga upp och koppla in instrument och dylikt.

Det är också bra om det finns några programpunkter där gästerna på firmafesten aktiveras. Det kan handla om frågesport, olika lekar eller andra upptåg. Låt fantasin styra. Ta också emot förslag på vad olika personer kan tänkas vilja göra på firmafesten. Aktiviteterna ska kännas otvungna och roliga. Försök således inte att späcka firmafesten med massa programpunkter. Lita istället på att de närvarande kan ha roligt och umgås tillsammans, utan alltför mycket pådyvlade aktiviteter. En firmafest är ett ypperligt tillfälle för personalen på ett företag att bättre lära känna varandra. Försök, exempelvis genom bordsplacering, att få en bra mix så att inte grupperingar uppstår.

Om företaget bjuder på firmafesten, beträffande mat och dryck, så är det viktigt att man inte snålar. Det upptäcks lätt och motverkar således firmafestens syfte. En firmafest är, när den är väl arrangerad, ett bra sätt för ett företag att säga till sina anställda att de är viktiga. Ofta är mängden alkohol, som ska serveras på en firmafest, något av en knäckfråga. Alkohol gör i en mindre mängd att man slappnar och känner sig mer bekväm. Alkohol i större mängd kan resultera i att det känns pinsamt att möta kollegorna på arbetsplatsen dagen efter firmafesten.