Företagsfest

En företagsfest en är sammankomst för de anställda inom ett företag då man hittar på något trevlig tillsammans. Det kan vara att man äter en bit mat, går ut och bowlar eller går på vinprovning. Således finns det ingen given mall för hur en företagsfest ska bli lycka. Den som arrangerar festen bör dock tänka på att försöka tillgodose de anställdas eventuella önskemål. Att arrangera en företagsfest för ett större företag kan innebära mycket arbete. Det ska fixas med anmälningslistor, ringas till cateringfirmor och eventuellt bokas någon underhållning.

Om man tycker at uppgiften blir övermäktig kan man anlita en professionell arrangör. Då behöver man bara i stort sätt tala om hur många man tror kommer på företagsfesten, samt när den ska äga rum. En företagsfest syftar till att förbättra gruppdynamiken i företaget samt att de anställda ska lära känna sina kollegor bättre. Därför är det bra om man ordnar med aktiviteter som främjar detta. Det kan vara alltifrån tävlingar i olika grupper till att man bestämmer en bordsplacering. Allt detta för att undvika att det uppstår grupperingar på företaget.

En företagsfest brukar vara en kväll, men det finns inget som säger att den inte kan vara längre. Den person som arrangerar festen bör dock se till vilka intressen som finns bland de anställda. Kanske vill man inte vara med längre än en kväll, samtidigt som man inte vill vara en svikare. Ett visst mått av alkohol kan med fördel serveras på företagsfest. Det gör att man blir mer pratsam och avslappnad. En för stor mängd med alkohol kan dock göra så att någon kommer att tycka det är pinsamt att komma till jobbet dagen efter företagsfesten. Till en företagsfest kan man också bjuda in andra än bara de anställda inom företaget.

Det kan till exempel vara företagets kunder och samarbetspartners. När man arrangerar en företagsfest är det viktigt att man inte snålar. Det kommer att märkas tydligt och hela syftet med företagsfesten motverkas. Meningen är ju att de anställda inom företaget, samt deras eventuella kunder och samarbetspartners ska känna att de är viktiga för företaget ifråga. Valet av lokal för en företagsfest är mycket viktigt. Den ska vara mysig och inbjudande. Tänk dock på att den inte får ligga för långt bort från de anställda på företags hem. Det ska vara möjligt att ta sig hem efter en företagsfest. Annars bör man på ett tidigt stadium berätta för de anställda att festen kommer att förläggas på exempelvis ett hotell och att det på detta hotell finns möjligheten att sova över för den som så önskar. Allt för att motverka missförstånd under själva företagsfesten.