Kickoff

Vid en kickoff ska personalen på ett företag informeras och peppas. Målen för företaget eller organisationen presenteras och gruppdynamiken blir bättre. Storleken på gruppen och budgeten är några av de viktigaste faktorerna som styr hur en kickoff ska utformas. Det finns inga givna ramar inom vilka man skapar en lyckad kickoff. En god idé är dock att sätta samman ett program för kickoffen som bjuder på variation. Det kan vara mat, underhållning och information som varvas. Det är vanligt att även företagets kunder och samarbetspartners bjuds in till en kickoff.

Populära ställen att förlägga en kickoff är exempelvis de svenska fjällen eller skärgården. Innan man sätter samman en kickoff kan det vara bra att höra efter på företaget om det finns några speciella önskemål beträffande aktiviteter. Är det ett stort företag som ska fira kickoff är det synnerligen viktigt att man försöker tillgodose allas intressen. Åker man ut till skärgården för att segla på kickoffen, och det visar sig att flera medarbetar är totalt ointresserade av segling har man misslyckats. Självklart kan inte alla ha samma intresse, men då gäller det att sätta samman ett program med variation. Om man bjuder in utomstående till kickoffen är det viktigt att den presentation man ger av företaget är så bra som möjligt. Det kan handla om att skaffa fram teknisk apparatur för eventuella visningsfilmer, att ha med de produkter till kickoffen som man tänker lansera samt på ett otvunget sätt bjuda på ett trevligt samkväm.

Om kickoffen omfattar många personer kan det vara bra att ha en konferencier som leder det hela. Vidare är en kickoff ett ypperligt tillfälle att ha olika övningar som syftar till att förbättra gruppdynamiken i ett företag. Det finns flera företag som arbetar med att sätta samman kickoffer. Att anlita ett sådant företag kan vara et smidigt sätt att utforma en lyckad kickoff. Flera studier har visat att kickoffer och liknande evenemang i förlängningen ökar personalens motivation och engagemang. Därför ska man satsa på att under kickoffen visa personalen hur värdefull man tycker att den är.