Konferens herrgård

Det finns mängder av herrgårdar runt om i Sverige där det lämpar sig utmärkt att hålla en konferens. Innan du bokar i en konferens på en herrgård i Sverige är det flera saker som du bör tänka på. Först och främst ska du veta hur många personer som tänker medverka på konferensen.

Herrgårdar lämpar sig generellt för något mindre företag eller föreningar. Det är viktigt att den aktuella herrgården kan erbjuda logi till samtliga konferensdeltagare. Skulle det vara så att viss konferensdeltagare tvingas att ta in på något närliggande hotell så finns det alltid en risk att man förlorar lie av den samhörighetskänsla som annars vanligtvis uppstår i samband med konferenser.

När du letar efter herrgårdar som erbjuder konferenslokaler, så ska du först bestämma dig i vilken del av Sverige som du vill förlägga din konferens. Då du gjort detta kan du med fördel plocka ut en handfull olika herrgårdar som verkar vara lämpliga. Jämför sedan dessa i detalj. I samband med en konferens på en herrgård är fritidsaktiviteterna minst lika viktiga som själva arbetet.

En konferens syftar ofta till att stärka gruppen och således är det vanligt att herrgården, på eget initiativ eller tillsammans med någon annan aktör på marknaden, kan erbjuda diverse aktiviteter. Här är det viktigt att konferenssamordnaren är lyhörd för konferensdeltagarnas intressen. Men vanliga typer av konferensaktiviteter är exempelvis golf, fiske eller chokladprovning.

Då du hittat en herrgård som verkar vara lämplig att förlägga en konferens vid, så ska du också kontrollera vilka möjligheter som finns för att ta sig till och från konferensen. Det är inte ovanligt att herrgårdar ligger något avsides, i natursköna miljöer. I vissa fall kan det därför vara aktuellt med att hyra en buss för att sig till herrgården.

När du arbetar med att sätta samman en konferens är det av yttersta vikt att du hela tiden håller en bra dialog med den aktuella herrgården. Skulle konferenssällskapet ha några speciella krav, vad det gäller alltifrån mat till teknisk utrustning, så är det mycket viktigt att du talar om detta för herrgårdens personal i god tid innan konferensen drar igång.