Kongress

Kongress är synonymt med konferens. Om man använder ordet kongress indikerar man dock att konferensen är tämligen stor. Exempelvis talar man om kongress då de svenska riksdagspartierna årligen träffas och drar upp riktlinjerna. En kongress är ett utmärkt tillfälle för ett företag, en organisation eller en intressegrupp att komma i medialt fokus. Således kan en kongress i många fall liknas vid en varudeklaration. På en kongress talar man om vad man står för, hur man ser på framtiden och hur man ska göra för att uppnå de mål som man ställer upp. Det är heller inte ovanligt att man under en kongress väljer olika personer till olika befattningar inom företaget, organisationen eller intressegruppen.

Att åka på kongress är ett viktigt inslag för att öka den allmänna kompetensen. Det är därför nödvändigt att ha ett uppsatt mål som tydligt indikerar vad kongressen ska syfta till. Man kan därmed lätt tro att kongressen endast skulle innebära arbete. Så är naturligtvis fallet. För att en kongress ska bli lyckad krävs en blandning av arbete och fritidsaktiviteter. Då fungerar vår hjärna bättre. Annars finns en uppenbar risk för korvstoppning. Under en kongress kan man också dela in arbetet i flera olika moment. Det kan vara föreläsningar men också mindre diskussionsgrupper. När man gör ett schema för en kongress ska man planera in så att det finns gott om pauser. Vidare ska man ha ett sådant schema så att det är möjligt att ändra lite på planeringen väl på kongressen.

Vissa diskussionsgrupper eller föreläsningar visar sig kanske vara mer intressanta än vad man trott. Och då ska man inte avsluta dessa abrupt, utan istället låta de ta den tid de behöver. I ett schema kan man, för att underlätta detta, markera vilka moment under kongressen som man anser vara extra viktiga. Fritidsaktiviteterna under en kongress kan skilja sig mycket åt. Det kan exempelvis vara kulturella inslag, studiebesök, lekar och sport. Här bör man förhöra sig bland kongressdeltagarna på förhand om vilka intressen som dominerar.

Vidare ska man försöka ha ett sådant varierat program att alla känner att de kan och vill ta del av fritidsaktiviteterna. Under en kongress brukar mat och dryck ingå. Om en kongress vara under flera dagar erbjuds kongressdeltagarna i regel logi i anslutning till kongressen. Innan bestämmer sig för var man vill förlägga sin kongress är det bra att jämföra olika alternativ. Se också till att annonsera om var och närt kongressen ska äga rum i god tid. Detta gör det lättare för alla inblandade att boka in sig.