Kursgård

En kursgård är en anläggning som oftast fixar en helhetslösning beträffande aktiviteter och logi. Det finns gott om kursgårdar runt om i Sverige och de flesta har en egen särprägel. Exempelvis kan det vara fokus på sportaktiviteter, andlig utveckling, måleri eller äta rätt. En vistelse på en kursgård kan vara avslappnande samtidigt som det i regel inte fattas aktiviteter. Om man bokar in sig på en kursgård är det vanligt att man stannar längre än bara än natt. Kursgården har ofta ett program som exempelvis löper över en långhelg. För att helhetsupplevelsen av besöket på kursgården ska bli så bra som möjligt är de ofta belägna i natursköna områden. Kursgårdar är i regel bra ställa att förlägga konferenser.

Men innan du bokar in dig och dit företag eller organisation på en konferenshelg på en kursgård är det en del saker som du bör ta reda på. För det första är det viktigt att undersöka om alla kommer att får plats på kursgården samt om det finns tillräckligt många rum där man kan arbeta. Vidare bör man uppskatta hur långt det är till kursgården samt eventuella tåg- och bussförbindelser. Kursgårdar brukar nämligen ligga lite avsides, så det är viktigt att konferensdeltagarna kan ta sig till och från kursgården på ett smidigt sätt. Ofta skiljer sig en kursgård från andra typer av konferensanläggningar då de inte alltid drivs i vinstsyfte.

Det kan vara exempelvis en stiftelse som har hand om kursgården och dess verksamhet. Innan du som konferensledare bokar in företaget eller organisationen på en kursgård bör du se till vilka intressen som finns bland de anställda. Det ska finnas aktiviteter som tilltalar alla. Vidare är det bra att höra sig för om vilka tekniska möjligheter som kursgården erbjuder. Internetuppkoppling, fax och ett fungerande mobiltelefonnät ä bara några av de saker som vi ofta tar för givet. Men kom samtidigt ihåg att en vistelse på en kursgård kan syfta till det precis motsatta.

Kanske vill man bygga upp en gruppdynamik och då är det bättre om man blir lite mer avskärmade från övriga världen. Innan man åker ut till kursgården bör man vara medveten om vad man vill uppnå med vistelsen. Det finns en risk att de anställda inom organisationen eller företaget blir ofokuserade om de inte vet vad vistelsen syftar till. Således ska man sätta ihop ett väl avvägt rogram som både rymmer arbete och fritid. Då det finns så många kursgårdar runt om i Sverige bör man jämföra utbud och priser innan man bestämmer sig. Om man är ett större sällskap kan priset också vara en förhandlingsfråga.