Teambuilding

Teambuilding är ett vitt begrepp som i grund och botten syftar till att förbättra gruppdynamiken inom ett företag eller en organisation. Ofta är teambuilding en lång process som inte arbetar fram under en dag. Först och främst ska man satsa på att sammansvetsa företaget eller organisationen i det dagliga arbetet. Viktigt är också att förstå vad ett team är. Ofta innefattas inte hela företaget eller organisationen i ett team. Istället är man uppdelad i mindre arbetsgrupper. Dessa arbetsgrupper måste således tydligt definieras så att man vet var man ska lägga ner resurser.

Syftet med att arbeta i ett team är att man har olika roller genom vilka man kompletterar varandra. Som arbetsledare bör man följaktligen ha en god personkännedom innan man sätter samman ett team. Det kan handla om att olika personer har olika goda fackkunskaper i de aktuella ämnena eller frågorna. Att arbeta inom ett team innebär att man arbetar mot ett gemensamt mål. Nyckelorden i detta sammanhang är trygghet och lust. Man måste känna sig inspirerad i sitt arbete i teamet, samtidigt som man ska känna ett förtroende för de andra medlemmarna.

Det finns olika aktiviteter som främjar teambuilding. En bra idé är att göra något socialt tillsammans. Detta måste dock ske utan att medlemmarna i teamet ser det som en belastning utöver det vanliga arbetet. Man kan exempelvis åka på en utflykt, spela golf eller gå ut och äta på restaurang. Problemet är att många av dessa aktiviteter är något stereotypa. Man ska komma ihåg att teambuilding är mycket mer än bara det. När man uppnått något inom teamet så kan man fira det. Vid ett sådant tillfälle ska teamets kollektiva mål framhävas. Det kan vara så enkelt som att man fikar tillsammans inför varje veckoslut. Det skapar en god gemensamhetskänsla.

Om teamet har några specifika riktlinjer eller kärnvärden som de utgår ifrån skadar det inte att från tid till annan framhäva dessa. Vidare kan det vara stimulerande för teamet att besöka olika typer av fackseminarier. Att vara borta från arbetsplatsen och få lite inspiration utifrån är nästan alltid ett bra sätt för att förbättra gruppdynamiken. Det är också viktigt att kontinuerligt utvärdera teamet och dess arbete. Uppkommer konflikter och slitningar inom teamet bör man diskutera dessa direkt. Det är lätt att man uppförstorar saker när man bär dem inom sig och inte får tillfälle att ventilera frågor och eventuella missförstånd. Att arbeta i ett team ska vara roligt och inspirerande.